Un pass dans l’impasse heeft als hoofddoelstellingen de preventie van zelfmoord en algemener de verbetering van de geestelijke gezondheid.

De vereniging zonder winstoogmerk telt vier diensten:

Onze centra

Suïcidepreventiecentrum

Het Centrum biendt steun aan iedereen die geconfronteerd wordt met het probleem van zelfdoding

lees meer

Referentiecentrum

Het Referentiecentrum voor Suïcidepreventie in het Waals Gewest is erkend als een specifiek referentiecentrum voor geestelijke gezondheid, specifiek voor zelfdoding

lees meer

Centrum voor gevangenissen

Het Centrum voor Preventie en Gezondheidsbevordering in de Gevangenissen is erkend voor gezondheidsbevordering en -ondersteuning van gedetineerden

lees meer

Steunsysteem voor zelfstandigen

De VZW helpt de franstalige zelfstandigen in nood via een hulplijn, een innovatief waarschuwingssysteem en tot 4 gratis psychologische sessies

lees meer