Hoe spreek je over zelfmoord in de media?

In het geval van een dood door zelfdoding proberen we allemaal te begrijpen wat iemand ertoe bracht een einde aan zijn leven te maken. Er zijn veel factoren die de daad van zelfmoord beïnvloeden. Het is daarom onverstandig om één factor aan te wijzen als verklaring voor een zelfmoord of zelfmoordpoging. Het is een complex verschijnsel dat in tekst en beeld niet mag worden gebanaliseerd of gesensationaliseerd.

Communicatie over zelfmoord is essentieel om de vele taboes en onuitgesproken kwesties in onze samenleving weg te nemen. Een gepast gebruik van de media is een instrument bij uitstek voor de preventie van zelfmoord. Uit studies blijkt een gebrek aan kennis van de bestaande ondersteunende structuren. Daarom is het belangrijk mensen te wijzen op de verschillende manieren om contact op te nemen wanneer zij melding maken van een zelfmoord of een zelfmoordpoging, aangezien het aandringen op beschermende factoren en de beschikbare hulpstructuren een boodschap van hoop kan overbrengen aan degenen die dat nodig hebben.

 

Naar welke structuren moet in artikelen worden verwezen?

Wij bevelen de media aan het telefoonnummer van het Centrum voor suïcidepreventie en -begeleiding van de vzw Un pass dans l’impasse zichtbaar te maken: 081/777.150. Dit nummer is van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur beschikbaar voor mensen in een suïcidale crisis en hun familieleden. U kunt ook een afspraak maken met een psycholoog van de vzw.

Als uw artikel gaat over zelfstandigen in nood, gelieve dan het gratis telefoonnummer van het Psychologisch Steunsysteem voor zelfstandigen in nood van Un pass dans l’impasse  te vermelden: 0800/300.25. Het is specifiek bestemd voor de zelfstandigen en is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Het biedt aan de zelfstandige de mogelijkheid om tot 8  gratis sessies bij een erkende psycholoog die een overeenkomst heeft ondertekend met onze vzw.

U kunt ook een hulplijn bellen die 24/7 gratis bereikbaar is, zoals Télé-Onthaal (106) of de zelfmoordlijn (1813).

 

Zelfmoord in België?

Het Referentiecentrum voor suïcidepreventie van de vzw Un pass dans l’impasse beschikt over een databank die voortdurend wordt bijgewerkt. De laatste gegevens voor het jaar 2018 (link naar persbericht) zijn zojuist bekendgemaakt. In 2018 waren er in België 1.782 doden als gevolg van zelfdoding. Dat is 59 meer dan in 2017. Meer mannen (1.277) dan vrouwen (505) pleegden zelfmoord. In Wallonië werden in 2018 686 zelfmoorden geregistreerd, tegenover 612 het jaar voordien. 482 waren mannen en 204 waren vrouwen. Zelfmoord is de belangrijkste doodsoorzaak onder 15- tot 24-jarigen. In 2018 was dit ook het geval voor de leeftijdsgroep 25-44 jaar!

 

Persberichten