Over

Het Centrum voor Preventie en Gezondheidsbevordering in de Gevangenissen van de vzw Un pass dans l’impasse is door de Waalse regering erkend voor de uitvoering van het proefproject voor gezondheidsbevordering en -ondersteuning van gedetineerden op het gebied van geestelijke gezondheid, verslavingsbeheer en schadebeperking in de 15 Waalse gevangenissen. Het centrum sensibiliseert de gevangenen ook over zelfmoord en biedt hen handvaten aan met betrekking tot gezondheidspreventie, met het oog op hun re-integratie.

Onze missie

  • Beoordeling van de situatie :

Inventarisatie van bestaande acties, ontbrekende zaken en behoeften op gebied van gezondheid

  • Opzetten van activiteiten :

Acties om vastgestelde lacunes en behoeften aan te vullen, in aanvulling op bestaande activiteiten

  • Jaarlijkse evaluaties :

Het evalueren van het effect en de resultaten van de uitgevoerde activiteiten

Vragen over ons centrum?

Geef een reactie