Over

Sinds juli 2013 is het Referentiecentrum voor Suïcidepreventie van de vzw Un pass dans l’impasse in het Waals Gewest erkend als een specifiek referentiecentrum voor geestelijke gezondheid, specifiek voor zelfdoding. Het ondersteunt de veldwerkers in hun praktijk door de bevordering van opleiding, de organisatie van overlegvergaderingen, de verspreiding van gespecialiseerde gegevens, enz. Observatie van de geestelijke gezondheidspraktijken maakt het mogelijk aanbevelingen te doen, wetenschappelijk onderzoek te initiëren en informatie te verzamelen die specifiek is voor het thema zelfmoord.

Onze missie

  • Steun voor professionals :

Theoretische en praktische ondersteuning voor mensen die in het veld werkzaam zijn op het gebied van zelfdoding

  • Regio-overschrijdend en sector-overschrijdend overleg :

Vergaderingen met de verschillende actoren, die betrokken zijn bij zelfmoord, om het zorgtraject van de suïcidale persoon te optimaliseren en in kaart te brengen

  • Verspreiding van informatie :

inventarisatie van bestaande gespecialiseerde documentatiediensten en antwoord op vragen in verband met zelfdoding

  • Opleiding van veldwerkers :

Modules volgens de behoeften en verzoeken van de veldwerkers

  • Observatorium voor geestelijke gezondheidspraktijken :

Overzicht van de aanpak van suïcideproblemen via een lijst van specifieke opvang- of luistervoorziening en de ontwikkeling van initiatieven ter versterking van deze voorzieningen

  • Onderzoek :

Verspreiding, productie en ondersteuning van onderzoek ter verbetering van de praktijken met betrekking tot de zelfdodingsproblematiek

  • Verkennersnetwerk :

Het opzetten van een netwerk van verkenners ter voorkoming van zelfdoding, teneinde mensen in nood zo vroeg mogelijk te detecteren, hen naar passende hulp door te verwijzen en aldus een mogelijk risico op zelfdoding te voorkomen

Vragen over ons centrum?

Reacties zijn gesloten.