Geschiedenis van de vereniging

Zelfmoord is de belangrijkste doodsoorzaak onder de 15-44-jarigen, volgens de laatste beschikbare cijfers (2018).  Dit is een verontrustende vaststelling die een diepgewortelde onbehagen in onze samenleving aan de kaak stelt.  Un pass dans l’impasse, een vereniging zonder winstoogmerk van het Solidaris-netwerk, zet zich in om deze trieste trend te keren. De voornaamste doelstellingen van de vzw zijn de preventie van zelfmoord en, meer in het algemeen, de verbetering van de geestelijke gezondheid.

Un pass dans l’impasse werd in 2008 opgericht en beschikt over een Centrum voor suïcidepreventie en – begeleiding. Deze heeft als hoofdactiviteit het ondersteunen van iedereen die met de zelfmoordproblematiek wordt geconfronteerd. Deze dienst wordt gekenmerkt door zijn pluraliteit, zijn laagdrempeligheid, zijn snelheid van optreden en zijn expertise op het gebied van interventie in suïcidale crisissituaties.

Sinds juli 2013 is de vzw erkend als specifiek referentiecentrum voor de geestelijke gezondheidszorg op het gebied van “zelfmoord”, teneinde haar ambitie te verwezenlijken om de actoren van de psycho-medisch-sociale sector op dit gebied te ondersteunen. Deze vzw heeft daarom een tweede dienst in het leven geroepen, het Referentiecentrum voor Suïcidepreventie.

Op 1 december 2019 heeft Un pass dans l’impasse zijn actieterrein verruimd na de erkenning door de Waalse regering van haar proefproject voor gezondheidsbevordering en -ondersteuning van gedetineerden op het gebied van geestelijke gezondheid, verslavingszorg en schadebeperking in de 15 Waalse gevangenissen. Dit project is ook gericht op het voorkomen van zelfmoord en, meer in het algemeen, het bevorderen van sociale reïntegratie. Er is een derde dienst opgericht: het Centrum voor preventie en gezondheidsbevordering in gevangenissen.

Sinds juli 2020 biedt Un pass dans l’impasse ook specifieke psychologische steun aan zelfstandigen in nood aan via een gratis telefoonlijn en een innovatief waarschuwingssysteem. Deze dienst, die aanvankelijk enkel in Wallonië beschikbaar was, werd in april 2021 uitgebreid voor het hele land onder de naam Psychologisch Steunsysteem voor Zelfstandigen in Nood. Dankzij deze maatregel kunnen zelfstandigen voortaan gratis gebruik maken van maximaal 8 psychologische sessies.http://indépendants

Op basis van deze ervaring heeft de vzw Un pass dans l’impasse in heel Wallonië een gespecialiseerde expertise ontwikkeld op het gebied van de geestelijke gezondheid, met name op het gebied van de preventie van zelfmoord.

 

Het team

ASBL "Un pass dans l'impasse"

photo de Thirion

Thomas

Thirion
Gedelegeerd Bestuurder
photo de Alberico

Anthéa

Alberico
Operationeel Coördinator
photo de Ringlet

Florence

Ringlet
Directrice Thérapeutique

L'équipe

photo de Boets

Valérie

Boets
Accueil et secrétariat
photo de Bougnet

Aude

Bougnet
Chargée de missions
photo de Crets

Sophie

Crets
Gastvrouw
photo de Debarsy

Camille

Debarsy
Psychologue
photo de Depuydt

Allan

Depuydt
Psychologue
photo de Detournay

Jason

Detournay
Psychologue
photo de François

Marjorie

François
Psychologue
photo de Franquinet

Pascale

Franquinet
Gastvrouw
photo de Ghijselings

Océane

Ghijselings
Psycholoog
photo de Hugue

Estelle

Hugue
Chargée de missions
photo de Kaïdi

Ibtissam

Kaïdi
Psycholoog
photo de Liégeois

Sylvie

Liégeois
Administratief coördinator
photo de Malisoux

Xavier

Malisoux
Psycholoog
photo de Perect

Marine

Perect
Psychologue
photo de Pierret

Sarah

Pierret
Psychologue
photo de Pinna Puissant

Sylvia

Pinna Puissant
Psycholoog
photo de Poncelet

Caroline

Poncelet
Psycholoog
photo de Ridelle

Elise

Ridelle
Project Manager
photo de Schoumaker

Grégory

Schoumaker
Operationeel Coördinator
photo de Van Elsander

Loïc

Van Elsander
Psycholoog
photo de Verlaet

Alison

Verlaet
Responsable communication