Hoe word je een verkenner?

Wat moet u doen als iemand uit uw naaste omgeving uiting geeft aan ongemak, angst, of zelfs een verlangen om te sterven? Om u te hierbij te ondersteunen, stelt de vzw Un pass dans l’impasse voor dat u een verkenner wordt. Doelstellingen: de persoon in nood helpen en bijdragen tot het verminderen van het aantal zelfmoorden! Of u nu een vader, een moeder, een student, een maatschappelijk werker, een opvoeder, een gepensioneerde bent… wat uw profiel ook is, u kunt een verkenner worden en de zelfmoord van een of meer mensen voorkomen. Dankzij een gratis bewustmakingssessie van een halve dag die door de vzw wordt gegeven, zijn de verkenners in staat de tekenen van onbehagen of suïcidaliteit. Wanneer zij met een dergelijke situatie worden geconfronteerd, kunnen zij via een onlineformulier een “waarschuwing” doorgeven. Uiteraard gebeurt dit alleen met toestemming van de betrokkene. De verkenner fungeert dus als contactpersoon tussen de zelfstandige, de vzw en de aan zijn behoeften aangepaste zorg.

Wil je een verkenner worden?
Stuur een e-mail naar : reference.suicide@un-pass.be
Als u vragen hebt, kunt u ons contacteren op 081/777.878
Bent u regelmatig in contact met zelfstandigen en wenst u een verkenner voor deze doelgroep te worden?
Stuur een e-mail naar het volgende adres: alert@un-pass.be
Als u vragen heeft, kunt u ons contacteren op het nummer 081/777.870

 

Welke contacten moet ik hebben?

Als u met iemand bent die zelfmoordgedachten uit, kunt u samen contact opnemen met het Centrum voor Zelfmoordpreventie en -begeleiding van de vzw Un pass dans l’impasse. Het centrum biedt u en de persoon met zelfmoordgedachten verschillende diensten aan, zoals psychologische opvolging en sociale ondersteuning. Psychologische begeleiding wordt verstrekt in onze 8 consultatiecentra. Zij zijn gevestigd in Namen, Doornik, Bergen, La Louvière, Charleroi, Louvain-la-Neuve, Marche-en-Famenne en Luik. Voor een afspraak met een psycholoog kunt u contact opnemen met het nummer 081/777.150 voor het heel WalloniëDit nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Als u een zelfstandige wilt helpen, is er specifiek voor deze doelgroep psychologische hulp opgezet. Het psychologisch steunsysteem voor zelfstandigen in nood van de vzw Un pass dans l’impasse biedt hun tot 4 gratis psychologische sessies aan, met een erkende professional die vooraf een overeenkomst met de vzw heeft gesloten. Om toegang te krijgen tot deze sessies, bel gratis 0800/300.25. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Heb je ‘s avonds of in het weekend hulp nodig? Hulplijnen zijn 24/24u beschikbaar. Zo kunt u bijvoorbeeld de zelfmoordlijn bereiken op het telefoonnummer 1813  of Tele-Onthaal via het nummer 106.

 

Hoe reageer je op suïcidaal lijden?

Praten over jezelf, over je moeilijkheden, is vaak moeilijk. Veel mensen zwijgen liever, in de hoop het alleen aan te kunnen of in de hoop op betere tijden. Terugtrekking en isolement kunnen een gevoel van mislukking verergeren, maar ook het verlies van zelfvertrouwen en van eigenwaarde vergroten.
Zelfmoord wordt vaak geassocieerd met een specifieke gebeurtenis. Één enkele gebeurtenis verklaart echter niet de daad, maar kan het “extra” element zijn, de druppel die de emmer doet overlopen. Dit is een laatste element dat een negatieve spiraal sluit waarin de persoon zich, beetje bij beetje, gevangen heeft gevoeld. De persoon kan een reeks signalen cumuleren waarop wij attent kunnen zijn en waarop wij kunnen vertrouwen om hem of haar de hand te reiken, onze bezorgdheid te uiten om een mogelijke dialoog op gang te brengen. Maar de impulsiviteit van bepaalde handelingen is van dien aard, dat zij ons soms in het ongewisse laat.
Wanneer zelfmoordgedachten de overhand krijgen, kan het gedrag veranderen en de toespraak kan berichten bevatten die moeten worden ontcijferd.
Als de persoon suïcidale ideeën meedeelt of suïcidaal gedrag vertoont, moeten we in de eerste plaats naar hem luisteren, hem niet veroordelen en vervolgens zijn lijden erkennen, authentiek blijven en niet alleen blijven.
Ontdek de aanbevelingen van Unpassdans l’impasse om een persoon in suïcidale nood het best te helpen (document in het Frans)

 

Waar kan ik de tools vinden om met moeilijke situaties om te gaan?

Wilt u meer begrijpen en handvatten krijgen om met moeilijke situaties om te gaan? Het Centrum voor suïcidepreventie en -ondersteuning van de vzw Un pass dans l’impasse biedt regelmatig bewustmakingssessies in het Frans aan over specifieke thema’s zoals “Scarifications à l’adolescence, les comprendre pour mieux agir”.

 

Heeft u nog andere verzoeken of vragen?