Heeft u een luisterend oor nodig?
Neem contact op met het Centrum voor suïcidepreventie

Praten over jezelf, over je moeilijkheden, is vaak moeilijk. Veel mensen zwijgen liever, in de hoop het alleen aan te kunnen of in de hoop op betere tijden. Terugtrekking en isolement kunnen een gevoel van mislukking verergeren, maar ook het verlies van zelfvertrouwen en van eigenwaarde vergroten.  Op een bepaald moment in het leven kan iedereen, man of vrouw, rijk of arm, alleen of omringd, jong of oud, ertoe gebracht worden zelfmoord te overwegen als de enige uitweg uit het ondraaglijk geworden lijden. Er zijn echter andere alternatieven mogelijk.  Het Centrum voor suïcidepreventie en – begeleiding van de vzw Un pass dans l’impasse biedt steun aan iedereen die geconfronteerd wordt met het probleem van zelfmoord. Om u te helpen, biedt het centrum verschillende diensten aan, zoals psychologische opvolging en sociale ondersteuning. Psychologische begeleiding wordt verstrekt in onze 8 consultatiecentra. Zij zijn gevestigd in Namen, Doornik, Bergen, La Louvière, Charleroi, Louvain-la-Neuve, Marche-en-Famenne en Luik.

Heeft u donkere gedachten of heeft u hulp nodig?
Bel het nummer 081/777.150 voor Wallonië om een afspraak te maken met een Franstalige psycholoog
Dit nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

 

Bent u zelfstandige?
Het psychologisch steunsysteem voor zelfstandigen is er voor u

De Covid-19 gezondheidscrisis en de overstromingen van deze zomer hebben een grote impact gehad op de geestelijke gezondheid van zelfstandigen. Om situaties van onbehagen of zelfs een suïcidale toestand te vermijden, biedt het Psychologisch Steunsysteem voor Zelfstandigen in Nood van de vzw Un pass dans l’impasse u psychologische ondersteuning. Als zelfstandige hebt u toegang tot een gratis, tweetalig telefoonlijn en kunt u tot 4 gratis psychologische zorgsessies per telefoon of videoconferentie kunnen krijgen met een psycholoog van de vzw.

Heeft u hulp nodig van een hulpverlener?
Bel 0800/300.25 voor maximaal 4 gratis psychologische sessies
Dit nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur

 

Heb je ‘s avonds of in het weekend hulp nodig?
Volgende hulplijnen zijn 24 uur per dag beschikbaar

U kunt de Zelfmoordlijn bereiken via het nummer 1813 of Tele-Onthaal via het nummer 106. Via deze hulplijn kan iedereen die dat wenst, iemand vinden om mee te praten, anoniem, vertrouwelijk en met respect.

 

U wilt contact opnemen met Un pass dans l’impasse?
Vul dit contactformulier in